Ανακοίνωση Εθελοντικής Αιμοδοσίας

Την 29η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 09:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ στην αίθουσα του ΜΟΔ θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία από τα μέλη του Συλλόγου μας.

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε ΟΛΟΙ στην ως άνω προσπάθεια του Συλλόγου, καθώς τα αποθέματα έχουν εξαντληθεί!

Επισημαίνεται ότι προ της λήψεως αίματος γίνεται «έλεγχος του αιματοκρίτη».

Παρακαλούνται, επίσης, τα μέλη που έχουν λάβει φιάλες αίματος από το Σύλλογο όπως τις αντικαταστήσουν άμεσα (με μη δότες του Συλλόγου), δεδομένου ότι η Τράπεζα αίματος του Συλλόγου έχει πολύ περιορισμένο αποθεματικό και προφανώς δεν θα είναι δυνατή στο μέλλον η εξυπηρέτηση των μελών μας, με αποτέλεσμα στο μέλλον να υποχρεούται να εφαρμόζει αυστηρά τον κανονισμό αιμοδοσίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής τουλάχιστον 20 μελών η κινητή μονάδα αιμοδοσίας δε θα έλθει ξανά στους χώρους του Δικαστικού Μεγάρου.

Το ΔΣ