ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΚΑ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε την εφαρμοστική εγκύκλιο σχετικά με τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών και τους βοηθητικούς πίνακες για τη βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών και τον προσδιορισμό των εννοιών του νέου ασφαλιστικού νόμου, καθώς και τις σχετικές φόρμες υπολογισμού.

Εγκύκλιος1 ΕΦΚΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΦΚΑ – ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΦΚΑ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ