ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΣΛ ΤΗΣ 13ης Απριλίου 2018 με θέμα Επίκαιρα Ασφαλιστικά και Φορολογικά Ζητήματα