ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 6.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

2.387,64 €

2.387,64 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

2.387,64 €

2.551,68 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

2.387,64 €

2.721,36 €

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 12.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

3.230,40 €

3.230,40 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

3.230,40 €

3.400,08 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

3.230,40 €

3.929,52  €

 

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 20.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

4.682,88 €

4.682,88 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

4.682,88 €

4.879,68 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

4.682,88 €

5.704,56  €

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 25.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

5.704,56 €

5.704,56 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

5.704,56 €

6.135,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

5.704,56 €

7.272,60  €

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 30.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

6.807,60 €

6.807,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

6.807,60 €

7.272,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

6.807,60 €

8.748,96 €

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 50.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

12.058,20 €

12.058,20 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

12.058,20 €

12.964,44 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

12.058,20 €

16.240,08 €

 

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 60.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

15.221,64 €

15.221,64 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

15.221,64 €

16.579,56 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

15.221,64 €

18.955,92 €