ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ (ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ) Φ.Π.Α.

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους δικηγόρους ότι μέχρι 30/01/2017 μπορούν να προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. της έδρας του επαγγέλματός τους και να υποβάλλουν δήλωση μετάταξης στο ειδικό καθεστώς των επιτηδευματιών που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους όπως αυτά εμφανίζονται στο βιβλίο Εσόδων – Εξόδων για το χρονικό διάστημα 01/01/2016 – 31/12/2016 ήταν μικρότερα από 10.000,00 ευρώ. Η εκπρόθεσμη ένταξη στο ως άνω καθεστώς γίνεται με επιβολή προστίμου 100,00 ευρώ. Όσοι δικηγόροι έχουν ήδη υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ (των απαλλασσόμενων επιτηδευματιών) κατά τις προηγούμενες χρήσεις και τα έσοδά τους για το χρονικό διάστημα 01/01/2016-31/12/2016 δεν ξεπέρασαν το όριο των 10.000,00 ευρώ, συνεχίζουν στο ίδιο καθεστώς και δεν χρειάζεται να κάνουν απολύτως καμία ενέργεια.