Αιμοδοσία μελών Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Οσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην αιμοδοσία του Συλλόγου, που θα γίνει στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας (Καποδιστρίου) το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2010, να το δηλώσουν στη Γραμματεία μέχρι τις 10.12.2010. Η ακριβής ημερομηνία αιμοδοσίας θα ανακοινωθεί στα μέλη του Συλλόγου με νεότερη ανακοίνωση.