Συνοπτική ενημέρωση για το έργο της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων

Συνοπτική ενημέρωση Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων από τον Πρόεδρο της Ολομέλειας για το έργο της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφων
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ – ON LINE ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ : INTERACTIVE ELECTRONIC SERVICES OF PRELIMINARY PROCEDINS – ON-LINE E-SERVICES FOR LAWYERS, JUDGES AND CITIZENS
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ : Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΣΑ)
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΟΙ 63 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙ 63 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) : 3.830.132,45 €
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ : ΕΣΠΑ Ε.Π. “Ψηφιακή Σύγκλιση”
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ : 18 ΜΗΝΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ Δ.Σ.Θ.
Πορεία έργου: Στις 23-12-2010 τελείωσε η δημόσια διαβούλευση μέσα από τον ιστοχώρο του Δ.Σ.Α (www.dsanet.gr) και θα ξεκινήσουν άμεσα οι καταθέσεις προσφορών των εταιριών για την ανάθεση του έργου
Παρατηρήσεις: Το παρόν έργο κρίνεται ότι θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την εξυπηρέτηση των Δικηγόρων και θα αναβαθμίσει τον ρόλο των Δικηγορικών Συλλόγων, αφού αυτοί γίνονται το κύριο όργανο μέσω του οποίου θα γίνεται η κατάθεση των δικογράφων. Στο έργο θα υπάρχουν δυο πυλώνες υλοποίησης, στην Αθήνα ο Δ.Σ.Α. και στη Θεσσαλονίκη ο Δ.Σ.Θ. Ένα μέρος του βασικού Εξοπλισμού θα τοποθετηθεί στις εγκαταστάσεις του Δ.Σ.Θ.. Το τμήμα μηχανογράφησης και προγραμματισμού του Δ.Σ.Θ. θα αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της συντήρησης των προγραμμάτων και της υποστήριξης των χρηστών στη Βόρεια Ελλάδα.
Σκοπός του προτεινόμενου έργου
Το προτεινόμενο έργο, αφορά την δημιουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικής εμβέλειας  το οποίο θα περιλαμβάνει:
Μητρώο Δικηγόρων – Δικηγορικών Εταιρειών. Η ενότητα αυτή αφορά την πλήρη μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των Δικηγορικών Συλλόγων, των Δικηγόρων και Δικηγορικών Εταιρειών,  στους οποίους θεσμοθετημένα απευθύνεται ο πολίτης για την επίλυση διαφορών που χρήζουν νομικής συμβουλευτικής, εξωδικαστικής ή  Δικαστικής συνδρομής. Αποτελεί την βάση για όλων των άλλων ενοτήτων του έργου. Ο κάθε δικηγορικός Σύλλογος θα είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση και ενημέρωση των στοιχείων που αφορούν τα μέλη του.
Έκδοση γραμματίων προείσπραξης – ενοποίηση και μηχανογράφηση των ενσήμων. Η ενότητα αυτή αφορά την μηχανογραφική έκδοση προεισπράξεων, με την χρήση ΤΠΕ μέσω της οποίας διασφαλίζεται η έκδοση γραμματίων, η ενοποίηση και η μηχανογράφηση των ενσήμων, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, η ηλεκτρονική είσπραξη και απόδοση πόρων στους εμπλεκόμενους, (τους δικαιούχους δικηγόρους υπόχρεους της συναλλαγής, το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Υπ. Δικαιοσύνης (ΤΑΧΔΙΚ). Η ενότητα αυτή διασφαλίζει την  διαφάνεια των συναλλαγών και την νομιμότητά τους.
Την ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου ενιαία για όλα τα μηχανογραφημένα δικαστήρια της χώρας, με την διασφάλιση προς το δικαστήριο της ταυτότητας του δικηγόρου και της δυνατότητα του για άσκηση του λειτουργήματός του ώστε να μπορεί να καταθέσει το ηλεκτρονικό Δικόγραφο. Επίσης με το σύστημα της ηλεκτρονικής συναλλαγής, το οποίο υποστηρίζει την αποϋλοποίηση των ενσήμων ενημερώνει το Δικαστήριο ότι το ηλεκτρονικό Δικόγραφο έχει ηλεκτρονικά χαρτοσημανθεί, έχουν εκδοθεί όλα τα απαραίτητα γραμμάτια για το συγκεκριμένο δικόγραφο, και μπορεί νόμιμα και έγκυρα να κατατεθεί.
Την Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των Δικηγόρων και πολιτώνØ παρακολούθηση ροής προδικασίας, και Δικαστηρίων, Υπ. Δικαιοσύνης, Υπ. Οικονομικών, Ασφαλιστικών Ταμείων και Ταμείων Προνοίας  για την εξατομικευμένη είσπραξη και απόδοση πόρων.

 

Την δημιουργία Portal 2γλωσσο για την Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη (E Justice) στο οποίο θα βρίσκονται συγκεντρωμένα πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες που ενδιαφέρουν άμεσα τους πολίτες, τις δικαστικές αρχές, τους νομικούς, διασυνδεδεμένο με την κεντρική πύλη της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ελεύθερη πρόσβαση στο Portal θα προσφέρει δυνατότητες αναζήτησης και προσπέλαση στην πληροφορία χρησιμοποιώντας πολυκαναλική και αμφίδρομη προσέγγιση (Web, Mobile, Γεωγραφική κτλ). Επίσης θα παρέχει  δυνατότητες έκδοσης στατιστικών στοιχείων (συγκεντρωτικά, περιφερειακά, κατά Δικαστήριο κτλ) από τα οποία μπορούν να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και να συμβάλουν στην διαμόρφωση πολιτικών.
Σημείωση: Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις θα συμβαδίζουν υποχρεωτικά, παράλληλα με τις υφιστάμενες ή μελλοντικές δομές στο δικηγορικό επάγγελμα.

Η από 21.12.2010 κοινή επιστολή του Προέδρου της Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και των Προέδρων 8 ακόμη Φορέων προς τον Πρωθυπουργό της Χώρας

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΤΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

 

Αθήνα, 21/12/2010

Δεύτερη ανοικτή επιστολή στον

Πρωθυπουργό της Χώρας

Όταν ο Πρωθυπουργός μας αρνείται επί μήνες να συναντήσει τους Προέδρους των Επιστημονικών Φορέων της Χώρας, τότε υπάρχει θεσμικό πρόβλημα. Όταν οι Πρόεδροι επιπρόσθετα έχουν την ιδιότητα του θεσμικού συμβούλου της Κυβέρνησης σε θέματα αρμοδιότητάς τους, τότε η άρνηση συνάντησής τους αποτελεί θεσμική εκτροπή.
Όταν ο Υπουργός Οικονομικών με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την Χώρα, παρακάμπτοντας εκτελεστική, νομοθετική, ακόμη και δικαστική εξουσία, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα συνταγματικό. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών αρνείται να συναντήσει τους Προέδρους των επιστημονικών φορέων για θέματα που σχετίζονται με την φύση και υπόσταση του επαγγέλματος – λειτουργήματός τους, τότε έχουμε ισοπεδωτική και απαξιωτική συμπεριφορά, που χαρακτηρίζει τον ίδιο τον άνδρα. Όταν επιπρόσθετα ο ίδιος παραπέμπει για τόσο σοβαρά θέματα σε παρατρεχάμενούς του, που εναλλάσσονται στο ψεύδος και στην οίηση, τότε κάτι τελείως σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο μάλλον όταν με υπογραφές των δύο νομικών συμβούλων και του ίδιου του Υπουργού, «αμετάκλητα και άνευ όρων» παρεδόθη η εθνική κυριαρχία, κατά τρόπο αντισυνταγματικό και παράνομο, για το οποίο ανακύπτουν τεράστιες ευθύνες που πρέπει να αναζητηθούν.
Όταν οι επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς, κλάδοι εργαζομένων με αφορμή τα όποια δίκαια ή όχι αιτήματά τους λοιδωρούνται, συκοφαντούνται με κατευθυνόμενα δημοσιεύματα. Όταν με γνωστούς δημοσιογράφους στρέφουν τον ένα κλάδο κατά του άλλου, αλλοιώνοντας και αποσιωπώντας τα όποια αιτήματά τους, τότε υπάρχει έλλειμμα ορθής, έγκαιρης, αντικειμενικής πληροφόρησης. Όταν αυτή η κατάσταση συνεχίζεται, επιτείνεται και οξύνεται, τότε το κλίμα που δημιουργείται είναι εκρηκτικά αρνητικό για την τόσο απαραίτητη και επικαλούμενη για αλλότριους όμως σκοπούς κοινωνική συνοχή.
Εξοχώτατε Κύριε Πρωθυπουργέ, σε σας και την Κυβέρνηση εναπόκειται να δώσετε απτά δείγματα σεβασμού όλων των κλάδων εργαζομένων. Σε σας εναπόκειται να δώσετε δείγματα συμφιλίωσης και όχι διχασμού και αντιπαλότητας των τάξεων.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ, ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΡΙΑΡΗΣ

Κατάθεση παραστατικών για είσπραξη αμοιβής από παροχή υπηρεσιών κατόπιν αυτεπάγγελτου διορισμού κατά το από 1.7.2010 και μετά διάστημα

Οπως είναι γνωστό από 1.7.2010 και μετά έχει προστεθεί ΦΠΑ 23% επί των ακκαθαρίστων αμοιβών των δικηγόρων, ο οποίος καταβάλλεται από τον εντολέα και ότι οι συνάδελφοι   που   έχουν κάνει παραστάσεις σε δικαστήρια κατόπιν αυτεπάγγελτου διορισμού από τις δικαστικές αρχές, καταθέτουν τα προβλεπόμενα παραστατικά και στη συνέχεια  από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.          εισπράττουν την αμοιβή τους Πλην όμως μέχρι σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει  δώσει την εντολή στις Δ.Ο.Υ. μαζί με την αμοιβή να καταβάλουν στους δικηγόρους και τον  αναλογούντα σε αυτή ΦΠΑ, ούτε έχει εκδώσει σχετική εγκύκλιο, ότι στις  παραπάνω περιπτώσεις δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής του, πράγμα που σημαίνει, ότι οι συνάδελφοι θα αποδίδουν εξ ιδίων τον ΦΠΑ στο τέλος του τριμήνου.   Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών έχει κατατεθεί στον  Υπουργό των  Οικονομικών σχετικό  ερώτημα, στο οποίο αυτό δεν έχει δώσει μέχρι σήμερα απάντηση. Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας στη συνεδρίασή του της 29.12.2010  αποφάσισε να  ενημερώσει σχετικά τους  συναδέλφους και να τους συστήσει, να μην καταθέτουν τα παραστατικά τους για είσπραξη των παραπάνω αμοιβών τους μέχρι να δοθεί  απάντηση από το Υπουργείο  Οικονομικών στο παραπάνω ερώτημα, για οποιαδήποτε δε σχετική πληροφόρηση αυτοί μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Συλλόγου.

Εκτακτη Γενική Συνέλευση μελών Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και Λ.Ε.Α.Δ. Λαμίας στις 28.12.2010

Καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας και ΛΕΑΔ Λαμίας σε ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση την 28η Δεκεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12.00 π.μ., στην ισόγεια αίθουσα του Πρωτοδικείου Λαμίας
Θ Ε Μ Α Τ Α

1.  Ενημέρωση για τις εξελίξεις σε θέματα λειτουργίας του Τ.Υ.Δ.Ε

2.  Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ζήτημα της «απελευθέρωσης» του δικηγορικού λειτουργήματος

3.  Παρουσίαση ιστοσελίδας Συλλόγου

Ο Πρόεδρος  του Δ.Σ.Λ.                   Ο Πρόεδρος του Λ.Ε.Α.Δ. Λαμίας

Παναγιώτης Δ.Συγγούρης                    Δημήτριος  Στ. Καραχάλιος

Διανομή Μερίσματος Β’ Εξαμήνου 2010

Από την Τετάρτη 22.12.2010 και ώρα  9 π.μ. θα διανέμεται  στη Γραμματεία του Συλλόγου  το μέρισμα του Β’ εξαμήνου 2010

Χριστουγεννιάτικο “πάρτυ” στις 21.12.2010

Την Τρίτη 21.12.2010 και ώρα 9.30 μ.μ. διοργανώνεται “πάρτυ” για τα μέλη του Δ.Σ. Λ.  εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων στο  μπαρ ” VIVA CAFE”

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή στις 20.12.2010 των παιδιών των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Την Δευτέρα 20.12.2010 και ώρα 6 μ.μ. στο περίπτερο του Αγίου Λουκά θα γίνει η Χριστουγεννιάτικη Γιορτή των παιδιών των μελών του  Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Συμμετοχή του Προέδρου του Συλλόγου στη συνεδρίαση της 13.12.2010 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕ Φθιώτιδος

Την  Δευτέρα 13.12.2010 ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λαμίας συμμετείχε κατόπιν προσκλήσεως του ΔΣ του ΕΒΕ Φθιώτιδος στη συνεδρίασή του που  είχε και ως θέμα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τα διόδια της Αγίας Τριάδος αλλά τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν με την ανάπτυξη και άλλων κοντά στη πόλη της Λαμίας. Στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Λ. κατέθεσε τις εκτιμήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για το πρόβλημα των διοδίων ιδίως από νομικής απόψεως, ενημέρωσε ότι ο Δ.Σ.Λ.  βρίσκεται στο στάδιο της νομικής μελέτης του προβλήματος, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα ασκήσεως ενδίκου μέσου με αίτημα την αναγνώριση την μη υπάρξεως υποχρεώσεως πληρωμής  τελών διοδίων  για τα διερχόμενα οχήματα και την απαγόρευση της τοποθετήσεως στο σταθμό της Αγίας Τριάδος απαγορευτικών της ελεύθερης διέλευσης των οχημάτων διφράκτων και πρότεινε στον Πρόεδρο του ΕΒΕ κ. Αλέξανδρο Διαμαντάρα και στον παρευρισκόμενο  Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Απόστολο Καραναστάση να συμμετάσχουν και τα Επιμελητήρια στη μελλοντική δικαστική ενέργεια του Δ.Σ.Λ., πρόταση που έγινε αμέσως αποδεκτή.

Ανακοίνωση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

«Συνάδελφοι, οι στιγμές είναι κρίσιμες για τον τόπο, κρίσιμες για το δικηγορικό επάγγελμα – λειτούργημα. Δύσκολες για την επιβίωση, ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων, των νέων επιστημόνων. Η Κυβέρνηση προσπαθεί με το πρόσχημα του ανοίγματος των δήθεν «κλειστών επαγγελμάτων» να ισοπεδώσει, να απαξιώσει, να απορυθμίσει χάριν της επονομαζόμενης ανάπτυξης και του ελεύθερου ανταγωνισμού, εκτελώντας ουσιαστικά τις εντολές της Τρόικας και του συνομιλητή/ συμβούλου της ΣΕΒ.

 

Εγκαταλείποντας «άνευ όρων και αμετάκλητα» την κατοχυρωμένη προστασία της ασυλίας (άρθρο 14 παρ.5 της δανειακής σύμβασης), παρέδωσαν την εθνική κυριαρχία κι έτσι η χώρα είναι στο έλεος των γνωστών κι αγνώστων δανειστών της.

Προχτές είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χάρη Καστανίδη, ο οποίος μας τόνισε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τις δεσμεύσεις του στην Ολομέλεια της Καβάλας. Οφείλουμε εξαντλούντες την καλοπιστία μας να πιστέψουμε τα λεγόμενά του παραμένοντας όμως σε άμεση επιφυλακή και επαγρύπνηση. Η συσταθείσα επιτροπή υπό τον επίτιμο Αντιπρόεδρο του ΣτΕ κ. Μιχαήλ Βροντάκη θέλει να ολοκληρώσει τις εργασίες της σύντομα! Ελπίζουμε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να τηρήσει τις δεσμεύσεις του Υπουργού Οικονομικών και να μην χρησιμοποιηθεί ως άλλοθι για την επιβολή εξοντωτικών μέτρων. Ζητήσαμε να μας τεθεί έγκαιρα υπόψη προσχέδιο για να εκφράσουμε επίσης έγκαιρα τις απόψεις μας. Αύριο, σε συνάντηση με τους επιστημονικούς φορείς θα συναποφασίσουμε τρόπους αποτελεσματικής δράσης για την προστασία της υπόστασής μας, του επαγγέλματός μας, της αξιοπρέπειάς μας.

Οι στιγμές απαιτούν ενότητα, αδελφότητα και σκληρό αγώνα για να μην καταντήσουμε επαίτες στην τυχόν κατάργηση ιδιαίτερα των γραμματίων προείσπραξης. Η αξιοπρέπειά μας δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάθε θυσία προκειμένου να προστατεύσουμε το δικηγορικό σώμα, το μέλλον των νέων γενεών και να μην κατεδαφιστούν όλα όσα κτίσαμε με συνέπεια και αγώνες. Κυρίως προστατεύουμε το δικαίωμα, συνάμα και καθήκον, να είμαστε συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όρους αξιοπρέπειας. Κάποιοι μας θέλουν οιονεί δουλοπάροικους. ΕΔΩ ΕΙΜΑΣΤΕ να υπερασπιστούμε τις αξίες του νομικού πολιτισμού, την τιμή της δικηγορίας από την λαίλαπα της ισοπέδωσης, της απαξίωσης στην οποία τόσο άγαρμπα θέλουν να μας οδηγήσουν, όπως έπραξαν με όλες τις επαγγελματικές τάξεις, με τις οποίες συστρατευόμαστε στον κοινό αγώνα για την προστασία των στοιχειωδών κοινωνικών δικαιωμάτων.»

 Ο Πρόεδρος
Δ. Παξινός

Πανελλαδική αποχή Των Δικηγορών στις 15-12-2010

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, που συνήλθε στην Αθήνα στις 6.12.2010, αποφάσισε ομόφωνα 24ωρη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, στις 15.12.2010, ημέρα Τετάρτη, συντονίζοντας τον αγώνα των Δικηγορικών Συλλόγων ενάντια στην επιχειρούμενη απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήματος με το πρόσχημα της δήθεν «απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων» με τους άλλους εργαζόμενους της χώρας ενάντια στην καταπάτηση θεμελιωδών οικονομικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων.