ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                

Αθήνα 6 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ. 2250

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/6/201831/8/2018, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 217.000,00 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας 64.600,00 ευρώ σε 62 μέλη
Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού   16.600,00 ευρώ σε 18 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης 125.600,00 ευρώ σε 12 μέλη
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α. 10.200,00 ευρώ σε 1 μέλος
Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου 0,00 ευρώ σε 0 μέλη
Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση 0,00 ευρώ σε 0 μέλη

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Download (PDF, Unknown)

Ανακοίνωση σύνθεσης και συγκρότησης των Συλλογικών Οργάνων του Λ.Ε.Δ.Ε.

Download (DOC, Unknown)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Απόφαση Δ.Σ του ΕΦΚΑ για παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016  έως τις 30 Νοεμβρίου 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ κατά την σημερινή του συνεδρίαση, σε συνέχεια του αιτήματος που είχε υποβάλει η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με επιστολή του Προέδρου της Β. Αλεξανδρή, αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ έως τις 30/11/2017.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Λ.Ε.Δ.Ε.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ

Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Αχαρνών 29-10439 Αθήνα

Τηλ.: 210-8822076 / Φαξ: 210-8822914 / Εmail: info@lede.gr                                

Αθήνα 27 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ. 1735

 

Προς

-τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων-μελών του Λ.Ε.Δ.Ε.

-τον Πρόεδρο της Ένωσης Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος

-την Πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων των Δικηγορικών Συλλόγων Επαρχίας

-όλα τα μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Λ.Ε.Δ.Ε.

Σας γνωρίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Λ.Ε.Δ.Ε., κατά το διάστημα 1/4/201731/5/2017, ενέκρινε και χορηγήθηκαν σε μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε., ενισχύσεις συνολικού ποσού 239.596,95 ευρώ, σύμφωνα με την παρακάτω ανάλυση:

Η.Χ.Ε. λόγω ασθενείας

44.560,00  ευρώ

σε 44 μέλη

Η.Χ.Ε. ως επίδομα τοκετού

  12.000,00  ευρώ

σε 15 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω συνταξ/σης

126.556,52 ευρώ

σε 12 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω Μ.Ο.Α.

19.530,43 ευρώ

σε 2 μέλη

Εφάπαξ ενίσχυση λόγω θανάτου

36.800,00 ευρώ

σε 3 μέλη

Μηνιαία Χρηματική Ενίσχυση

150,00 ευρώ

σε 1 μέλος

 

Μετά από τα παραπάνω, παρακαλούνται οι Δικηγορικοί Σύλλογοι-μέλη του Λ.Ε.Δ.Ε. να αναρτήσουν την παρούσα ανακοίνωση στις ιστοσελίδες τους, για ενημέρωση των μελών τους.

Η Διευθύντρια

ΕΛΕΝΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ

Διοικούσα Επιτροπή ΕΤΑΑ-ΤΑΝ(νυν ΕΦΚΑ): Επιστροφή παραβόλου προαγωγής Δικηγόρων

                                                                                           Αθήνα, 30.5.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διοικούσα Επιτροπή ΕΤΑΑ-ΤΑΝ(νυν ΕΦΚΑ): Επιστροφή παραβόλου προαγωγής Δικηγόρων

Συνεδρίασε σήμερα 30.5.2017 η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ – νυν ΕΦΚΑ, υπό την προεδρία του κ. Δημήτρη Βερβεσού, επιληφθείσα ιεραρχικών προσφυγών τριών συναδέλφων-δικηγόρων, μελών του ΔΣΑ, με τις οποίες ζητούσαν να τους επιστραφεί το παράβολο προαγωγής τους σε παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω,  που είχαν καταβάλει μετά την 1.7.2016 και πριν την 31.12.2016 και έκρινε ομόφωνα ότι η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.80000/οικ.61327/1484/30.12.2016 εγκύκλιος δεν είναι σύμφωνη με το νόμο.

Ετσι, για όσους συναδέλφους είχαν καταβάλει παράβολο προαγωγής σε αυτό το χρονικό διάστημα, η Διοικούσα Επιτροπή  έκρινε ότι βάσει του ν. 4387/2016 καταργήθηκε η σχετική υποχρέωση που προβλεπόταν στο άρθρο 10 παρ. 1 αντίστοιχα,  του νδ. 4114/60 και διέταξε την επιστροφή των ποσών των παραβόλων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 6.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

2.387,64 €

2.387,64 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

2.387,64 €

2.551,68 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

2.387,64 €

2.721,36 €

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 12.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

3.230,40 €

3.230,40 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

3.230,40 €

3.400,08 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

3.230,40 €

3.929,52  €

 

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 20.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

4.682,88 €

4.682,88 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

4.682,88 €

4.879,68 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

4.682,88 €

5.704,56  €

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 25.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

5.704,56 €

5.704,56 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

5.704,56 €

6.135,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

5.704,56 €

7.272,60  €

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 30.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

6.807,60 €

6.807,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

6.807,60 €

7.272,60 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

6.807,60 €

8.748,96 €

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 50.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

12.058,20 €

12.058,20 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

12.058,20 €

12.964,44 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

12.058,20 €

16.240,08 €

 

 

Δραστηριότητα

Δικηγόρος με καθαρό

φορολογητέο εισόδημα 60.000 €/έτος

Θα πλήρωνε

Θα πληρώσει

Ασφαλιστικές Εισφορές

2017

15.221,64 €

15.221,64 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2018

15.221,64 €

16.579,56 €

Ασφαλιστικές Εισφορές

2019

15.221,64 €

18.955,92 €