ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Download (PDF, Unknown)

Δελτίο Τύπου Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27/1/2018

Συνεδρίαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας

Συνήλθε σήμερα, 27/1/2018, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, στα γραφεία του Δ.Σ.Α.

Στην συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της Ολομέλειας και Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. κ. Δ. Βερβεσός, ενημέρωσε τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, για μια σειρά από θέματα που αφορούν τον δικηγορικό κόσμο, κυρίως το ζήτημα της παράτασης των ασφαλιστικών εισφορών και της επικείμενης ρύθμισης του ν. 4469/2017 (120 δόσεις).

Η Ολομέλεια τοποθετήθηκε  κατ’ αρχήν θετικά στην προώθηση του θεσμού της διαιτησίας κατά το άρθρο 131 του Κώδικα Δικηγόρων και 902 του ΚΠολΔ, μιας και θεωρεί ότι αποτελεί σύγχρονη και αποτελεσματική μορφή επίλυσης διαφορών, αναβαθμίζει το ρόλο του δικηγόρου και επιταχύνει την επίλυση ιδιωτικών διαφορών. Η νέα Συντονιστική Επιτροπή θα εξετάσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού και θα εισηγηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Ολομέλειας έναν οδικό χάρτη εφαρμογής του θεσμού στους Δικηγορικούς Συλλόγους.

 • Αποφασίστηκε η Ολομέλεια να εισηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικηγόρων αλλά και να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατάργηση του ΦΠΑ στις νομικές υπηρεσίες, άλλως την δραστική μείωσή του, στον κατώτατο συντελεστή που ισχύει σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα αποφασίστηκε να ζητηθεί η άμεση υλοποίηση της υποχρέωσης επέκτασης του ελάχιστου ποσού απαλλαγής από ΦΠΑ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις 25.000 ευρώ, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση.
 • Επικαιροποιήθηκε η υφιστάμενη απόφαση της Ολομέλειας, για αποχή των δικηγόρων από τις μετά διακοπή συνεδριάσεις των ποινικών Δικαστηρίων.
 • Εξελέγησαν τα νέα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη:

 

 1. Δημήτριος Βερβεσός, Πρόεδρος Δ.Σ. Αθηνών
 2. Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεσσαλονίκης
 3. Γεώργιος Σταματογιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. Πειραιώς
 4. Γεώργιος Μπέσκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Αιγίου
 5. Ευστάθιος Φουντουκίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Γιαννιτσών
 6. Δημήτριος Δημητρουλόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. Ηλείας
 7. Γεώργιος Μπαλιάκας, Πρόεδρος Δ.Σ. Καστοριάς
 8. Αθανάσιος Μακρυγιάννης, Πρόεδρος Δ.Σ. Λαμίας
 9. Νικολέττα Μπασδέκη, Πρόεδρος Δ.Σ. Λαρίσης
 10. Χρήστος Παΐσιος, Πρόεδρος Δ.Σ. Μεσολογγίου
 11. Δημήτριος Ορφανός, Πρόεδρος Δ.Σ. Ναυπλίου
 12. Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος Δ.Σ. Πατρών
 13. Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δ.Σ. Σερρών  

 

Η Ολομέλεια ενημερώθηκε:

 • για ζητήματα που αφορούν τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων) GDPR και έλαβε σχετικές αποφάσεις.
 • υιοθέτησε ομόφωνα το ψήφισμα των συναδέλφων που εργάζονται στην «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» και αποφάσισε να ασκηθεί παρέμβαση υπέρ τους, στις όποιες δικαστικές προσφυγές αποφασίσουν.

 

Χαιρετισμός Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Αγαπητές και Αγαπητοί  Συνάδελφοι,

Είναι κοινός τόπος ότι η δικηγορία διέρχεται σήμερα τη μεγαλύτερη κρίση της στη σύγχρονη ιστορία. Η πλειονότητα των συναδέλφων, υπό το βάρος των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, αλλά και των καθημερινών προβλημάτων, δυσκολεύεται να αντέξει την καθημερινότητα. Στα πλαίσια αυτά ο ΔΣΛ,  μέσα από την εξέλιξη του ήδη εν λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του, προχωρά σε αναβάθμιση της ιστοσελίδας, ώστε να γίνει πιο φιλική στους χρήστες της, δημιουργώντας την βάση για την παροχή άμεσης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε εσάς.

Εκτός λοιπόν, από τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες για το Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, τη Διοίκηση και την ιστορία του, τον ΛΕΑΔ, την ΕΑΝΔΙΛ, θα βρείτε πλήρη κατάλογο και ατομικές σελίδες των μελών του Δ.Σ. Λαμίας καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα και συνδέσμους.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα μέλη του Δ.Σ.Λ. συνεχίζουν να πληροφορούνται για τις υπηρεσίες των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, τα εκθέματα – πινάκια των προσεχών δικάσιμων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ενημέρωση που αναμένεται να καταστεί αμεσότερη με την πλήρη μηχανοργάνωση του Πρωτοδικείου Λαμίας, έργο για το οποίο ο ΔΣΛ καταβάλλει ήδη συντονισμένες προσπάθειες. Επίσης, είναι δυνατή πλέον, η έκδοση ηλεκτρονικού γραμματίου προκαταβολής εισφορών απομακρυσμένα, έχει ολοκληρωθεί το ψηφιακό μητρώο των μελών, παρακολουθείται ηλεκτρονικά η πορεία των μηνύσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη η υπηρεσία ψηφιακών πινακίων.

Ευελπιστώντας σε μια ακόμη καλύτερη συνέχεια το “ds-lamias.gr”, θα συνεχίσει να αποτελεί ένα διαρκώς βελτιούμενο εργαλείο στα χέρια του δικηγόρου, μέλους  του ΔΣΛ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΛ

Αθανάσιος Δ. Μακρυγιάννης

Δελτίο Τύπου ΕΕΔ για ημερίδα Διαμεσολάβησης

Συνημμένο Δελτίο τύπου – Αρχείο PDF

Συνέντευξη Προέδρου ΔΣΛ στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Ρ/Σ ΛΑΜΙΑ FM-1 την 01-07-2016 για τα τρία υπό διαβούλευση Νομοσχέδια (Συγχώνευση υποθ/κείων, νομική βοήθεια σε φυσικά πρόσωπα και κατάργηση παραβόλων, εισφορών υπέρ Τ.Ν. κλπ)

“Συνέντευξη Προέδρου ΔΣΛ στην εκπομπή “Τα νέα του Καλλικράτη” στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας την 01-07-2016 για τα τρία υπό διαβούλευση Νομοσχέδια (Συγχώνευση υποθ/κείων, νομική βοήθεια σε φυσικά πρόσωπα και κατάργηση παραβόλων, εισφορών υπέρ Τ.Ν. κλπ)”.

“Συνέντευξη Προέδρου ΔΣΛ στην εκπομπή “Τα νέα του Καλλικράτη” στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας την 01-07-2016 για τα τρία υπό διαβούλευση Νομοσχέδια (Συγχώνευση υποθ/κείων, νομική βοήθεια σε φυσικά πρόσωπα και κατάργηση παραβόλων, εισφορών υπέρ Τ.Ν. κλπ)”.

Συνέντευξη Προέδρου ΔΣΛ στην εκπομπή «Τα νέα του Καλλικράτη» στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας την 17-06-2016 για τις δηλώσεις υπουργών σχετικά με τη δικαιοσύνη και τους δικαστές

Συνέντευξη Προέδρου ΔΣΛ στην εκπομπή “Τα νέα του Καλλικράτη” στο ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας την 01-06-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

                       Ν.Π.Δ.Δ.

 

Λαμία, 25 Απριλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο αίτημα του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας κ. Αθανασίου Μακρυγιάννη, για την πρόσληψη ασκουμένων δικηγόρων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να  πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, ανταποκρίθηκε άμεσα ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος, ο οποίος και εισηγήθηκε σχετικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στη  συνεδρίαση του της 25ης Απριλίου 2016, όπου ομόφωνα έγινε δεκτή η εισήγηση και αποφασίστηκε  η πρόσληψη τριών (3) Ασκουμένων Δικηγόρων, στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στη Λαμία. Στην ίδια συνεδρίαση  παρευρέθηκε και τοποθετήθηκε σχετικά και ο Πρόεδρος του ΔΣΛ. Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, με μέριμνα του Αντιπεριφερειάρχη,  θα διαβιβαστεί στα συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να  εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα ορίζει τους όρους και τη διαδικασία της επιλογής. Τη δαπάνη για την αμοιβή των ασκουμένων δικηγόρων, θα καλύψει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας.

Ο Πρόεδρος

του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Αθανάσιος Δ. Μακρυγιάννης

Συνέντευξη Προέδρου ΔΣΛ και παρέμβαση Προέδρου ΔΣΑ στην εκπομπή “ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” του ΕΝΑ Κεντρικής Ελλάδας την 14-04-2016 με θέμα την παράταση της αποχής των Δικηγόρων για το Ασφαλιστικό