2534534

Κατάλογος μελών Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Αναζητήστε Δικηγόρους μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Χαιρετισμός Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας

Είναι κοινός τόπος ότι η δικηγορία διέρχεται σήμερα τη μεγαλύτερη κρίση της στη σύγχρονη ιστορία. Η πλειονότητα των συναδέλφων, υπό το βάρος των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, αλλά και των καθημερινών προβλημάτων, δυσκολεύεται να αντέξει την καθημερινότητα. Στα πλαίσια αυτά ο ΔΣΛ,  μέσα από την εξέλιξη του ήδη εν λειτουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του, προχωρά σε αναβάθμιση της ιστοσελίδας, ώστε να γίνει πιο φιλική στους χρήστες της…

Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας (c) All Rights Reserved 2017-18        Designed and Developed by  LAWNET