ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΣΛ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 26-27 ΜΑΪΟΥ 2017 ΣΤΑ ΚΑΝΕΜΑ ΒΟΥΡΛΑ

Ημερίδα που διοργάνωσε η Εταιρεία Δικαστικών Μελετών σε Συνεργασία με το Σύλλογό μας, η οποία πραγματοποιήθηκε από 26 έως 27 Μαϊου στα Καμένα Βούρλα με θέμα: Ζητήματα ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων από την εφαρμογή του Ν. 4335/2015 (τροπ. ΚΠολΔ) και του Ν. 3869/2010 (Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων).
Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.20 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.37 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.05.00 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.49 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.05.05 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.28 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.24 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.54 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.43 AM Screen Shot 2017-05-29 at 11.04.33 AM