Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Λαμίας είναι ένας από τους αρχαιότερους της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1866.