ΠΡΟΣΟΧΗ:ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΑΜΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Σας παραθέτουμε το LINK:

https://www.esd.gr/newslettersnomologianomikanea/archive/view/listid-48-emailsendblastegoogleaythentication-11371/mailid-423-2018