Πολιτική Προστασίας


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδες ds-lamias.gr & members.ds-lamias.gr είναι επίσημοι δικτυακοί τόποι του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΑΜΙΑΣ, o οποίος και τις διαχειρίζεται.

Τα μέλη του Δ.Σ.Λ. και οι επισκέπτες των ιστοσελίδων οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών τα οποία περιλαμβάνονται στις σελίδες των ιστοσελίδων ds-lamias.gr & members.ds-lamias.gr

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών και των χρηστών των υπηρεσιών του Δ.Σ.Λ., υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ – Κανονισμός ΕΕ 679/2016). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του ισχύοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

O Δ.Σ.Λ. (εφεξής, για λόγους συντομίας ο Σύλλογος), δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα δε μέλη του και οι χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συμπεραίνεται ότι αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από τη χρήση/επίσκεψη της παρούσας ιστοσελίδας.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης / μέλος δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Δ.Σ.Λ..

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το Συλλογος είναι τα ακόλουθα:

Συλλογή Δεδομένων Μελών

Ο Σύλλογος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των μελών του, αποκλειστικά για λόγους λειτουργίας και παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών.

Καταχώρηση Μελών

Για την καταχώρηση των μελών του Δ.Σ.Λ. ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο- ¨Εδρα/Περιοχή – Διεύθυνση / – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – Τηλέφωνο /κινητό τηλέφωνο – fax – Πόλη – Όνομα χρήστη (user name) – Κωδικός πρόσβασης (pass).

Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται για την καταχώρηση των μελών του Δ.Σ.Λ., και τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες, διατηρούνται δε στο αντίστοιχο Μητρώο Μελών. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Ο Σύλλογος δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για να αποστέλλει ενημερωτικά μηνύματα προς τα μέλη του: (α) sms / σύντομα γραπτά μηνύματα κινητού τηλεφώνου και (β) newsletters – ενημερωτικά ηλεκτρονικά δελτία –

Φόρμα Επικοινωνίας

Ο Σύλλογος λαμβάνει μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας το ονομ/μο και το e-mail των ενδιαφερομένων να επικοινωνήσουν με τις υπηρεσίες του. Τα σχετικά αρχεία διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων χρονικό διάστημα.

Cookies

Ο Σύλλογος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών του καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία των ιστοσελίδων του (π.χ. ψηφιακές υπηρεσίες μελών, newsletters).

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Λ. και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούνται cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των ιστοτόπων ds-lamias.gr & members.ds-lamias.gr, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες για την βελτίωση των υπηρεσιών, της δομής και του περιεχομένου των ιστοτόπων ds-lamias.gr & members.ds-lamias.gr

Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των ιστοτόπων του Δ.Σ.Λ.. Επιτρέπουν δε την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειομένης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του ds-lamias.gr & του members.ds-lamias.gr.

Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες και τα μέλη του Δ.Σ.Λ. χρησιμοποιούν τους ως άνω ιστοτόπους ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων των ανωτέρω ιστοσελίδων.

Τα μέλη του Δ.Σ.Λ. καθώς και οι επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας του μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα ds-lamias.gr ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies.

H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του ιστοτόπου ds-lamias.gr.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στις υπηρεσίες του Δ.Σ.Λ. αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Δ.Σ.Λ. αποθηκεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της εγγραφής τους στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος δύναται να διατηρεί αρχεία επικοινωνίας, αλληλογραφίας και παραστατικών ακόμη και μετά τη διαγραφή των μελών του, προκειμένου να ανταποκριθεί στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του. Το ονομ/μο και το e-mail όσων επικοινωνούν με το Σύλλογο μέσω της ανηρτημένης φόρμας επικοινωνίας διατηρούνται κατά το απαραίτητο για την ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων χρονικό διάστημα.

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Τα ενδιαφερόμενα μέλη του Συλλόγου, έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο τμήμα [Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων [DPO] – κα Σοφία Μπατσικανή] προκειμένου να διασταυρώσουν την ύπαρξη προσωπικού τους αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή/και την διαγραφή του. Ρητώς εξαιρούνται, τα αρχεία τα οποία το Σύλλογος υποχρεούται εκ του νόμου να διατηρήσει στο αρχείο του.

Ο Σύλλογος και ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Σ.Λ. είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των μελών του, για λόγους στατιστικούς.

Δεσμοί (links) προς άλλες ιστοσελίδες

Στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Λ. (ds-lamias.gr) ενδέχεται να περιλαμβάνονται και links (“δεσμοί”) προς άλλες ιστοσελίδες (websites) οι οποίες και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται o Σύλλογος για την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων την οποία αυτές ακολουθούν.

Ασφάλεια

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

O Σύλλογος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δεν δύναται να τα διαβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), για κανένα λόγο, με την εξαίρεση των εκ του νόμου οριζομένων προβλέψεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην τήρηση αρχείου ή στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Σοφία Μπατσικανή – Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO).

E-mail: dik_slam@otenet.gr Διεύθυνση: Καποδιστρίου αρ. 10 Τηλέφωνο: 22310 – 27.685