Χαιρετισμός Προέδρου Δικηγορικού Συλλόγου Λαμίας


Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είναι κοινός τόπος ότι η δικηγορία διέρχεται σήμερα τη μεγαλύτερη κρίση της στη σύγχρονη ιστορία. Η πλειονότητα των συναδέλφων, υπό το βάρος των φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, αλλά και των καθημερινών προβλημάτων, δυσκολεύεται να αντέξει την καθημερινότητα. Στα πλαίσια αυτά ο ΔΣΛ, προχωρά στην δημιουργία νέας ιστοσελίδας, ώστε να γίνει πιο φιλική προς τους χρήστες της, δημιουργώντας την βάση για την παροχή άμεσης και αξιόπιστης ενημέρωσης σε εσάς.

Εκτός λοιπόν, από τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες για το Δικηγορικό Σύλλογο Λαμίας, τη Διοίκηση και την ιστορία του, τον ΛΕΑΔ, την ΕΑΝΔΙΛ, θα βρείτε πλήρη κατάλογο και ατομικές σελίδες των μελών του Δ.Σ. Λαμίας καθώς και χρήσιμα τηλέφωνα και συνδέσμους.

Στον τομέα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τα μέλη του Δ.Σ.Λ. συνεχίζουν να πληροφορούνται για τις υπηρεσίες των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, τα εκθέματα – πινάκια των προσεχών δικάσιμων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, ενημέρωση που αναμένεται να καταστεί αμεσότερη με την πλήρη μηχανοργάνωση του Πρωτοδικείου Λαμίας, έργο για το οποίο ο ΔΣΛ καταβάλλει ήδη συντονισμένες προσπάθειες. Επίσης, είναι δυνατή πλέον, η έκδοση ηλεκτρονικού γραμματίου προκαταβολής εισφορών απομακρυσμένα, έχει ολοκληρωθεί το ψηφιακό μητρώο των μελών, παρακολουθείται ηλεκτρονικά η πορεία των μηνύσεων και βρίσκεται σε εξέλιξη η υπηρεσία ψηφιακών πινακίων.

Ευελπιστώντας σε μια ακόμη καλύτερη συνέχεια το “ds-lamias.gr”, θα συνεχίσει να αποτελεί ένα διαρκώς βελτιούμενο εργαλείο στα χέρια του δικηγόρου, μέλους του ΔΣΛ.

Ο Πρόεδρος του ΔΣΛ

Αθανάσιος Δ. Μακρυγιάννης