ΛΕΑΔ


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΕΑΔ

Πρόεδρος: Γάτος Αθανάσιος

Γραμματέας: Τσατσάνη Ευθυμία

Ταμίας: Παπαθανασίου Μάριος

Μέλη:

Ζάρα Δέσποινα

Τσάβαλλος Χρήστος